Aktivitetskalender

AKTIVITETSKALENDER

 

 

 

Länk till aktivitetskalendern på SBFs sida för beridet bågskytte

 

 

Årsmöte SBB 2019

 

Sveriges Beridna Bågskyttar välkomnar alla nya och gamla medlemmar till årsmötet 16 februari 2019 då vi även kommer att anordna en jippotävling direkt efter avslutat möte.

Vi önskar att ni anmäler er till årsmötet senast 14 dagar i förväg till info@mountedarchery.se för att kunna planera fika samt jippotävlingen.

SBB bjuder på kaffe och fika.


När: 16/2 2019 kl 12:00 till ca 16:00.


Var: Järnvägens BF, Hallsberg (utanför Örebro) samt via Skype. Mer info om Skype-uppkopplingen skickas som svar på eran anmälan.


Hur: För deltagade på årsmötet krävs medlemskap i föreningen. Det kan lösas genom att betala 200 SEK per person till BG: 523-3762 eller swisha 123 676 4880.


Förslag/motion från enskilda medlemmar som ska tas upp på årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet, d.v.s. senast 26/1 2019.


Vill du nominera någon som du tycker ska sitta i styrelsen eller valberedningen?

Kontakta valberedningen: Anders Wredendal, Maria Håkans och Helena Kardefelt senast 14 dagar före årsmötet. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på årsmötet.


Ordförande: Nyval 1 år

Vice ordförande: Omval Emil Eriksson 2 år

Kassör: Nyval 2 år

Ledamot: Fyllnadsval 1 år

Suppleant: Nyval 1 år


Årsmöteshandlingar så som verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, styrelsens förslag, inkomna motioner och valberedningens förslag finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet via mail. Skicka ett mail till info@mountedarchery.se om ni önskar ta del av dessa innan årsmötet.


Varmt välkomna önskar styrelsen i SBB


Dagordning årsmöte 2019-02-16

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

9. Revisorns berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande år och fastställande av dessa

13. Val på ett år av ordförande för föreningen

14. Udda år: Val på två år av vice ordförande och kassör samt val på ett år av styrelsesuppleant. 

15. Jämna år: Val på två år av sekreterare och ordinarie ledamot samt val på ett år av styrelsesuppleant

16. Val på ett år av en revisor med eller utan en revisorssuppleant

17. Val på ett år av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande

18. Fastställande av årsavgift för nästkommande år

19. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte

20. Sammanträdets avslutande

 

 

International postal match

Konceptet med postal matcher är inte nytt. Kassais skola har använt dem och även väldigt vanligt hos traditionellt bågskytte. Dessa tävlingar är idealiska för våran sport eftersom vi är utspridda i Sverige och även internationellt runt om i världen. Med tävlingarna kan du tävla hemma eller på en träningsbana i närheten vid en tidpunkt som passar er.

Postal macherna välkomnar alla att vara med och tävla från nybörjare till mästare. Det är inga priser och inte tillåtet att vara dömmande. Låt oss alla bara ha roligt och skjuta tillsammans!

 

Om du vill delta på en postalmatch ska det anmälas i förväg, för mer information och regler/riktlinjer hittar ni på IHAAs hemsida.

 

 

 

Lycka till!

Dessa kursarrangörer är medlemmar i SBB:

Företag

Namn

Ort

Hemsida

Mail

Telefon

Hela landet

Upp-visningar

Emil Eriksson

Emil Eriksson

Lycksele

0738-150739

X

X

Håkan N Lönnar

Håkan N Lönnar

Rättvik


0703-234786

X


Hästeriet

Ann-Sofie Wredendahl

Örebro

0705-113467


X

Camilla

Camilla Linderberg

Sibble


0735-269427


X

Orkebo mounted archery

Tommy Hjortsberg

Tierp


0707-934667


X

Copyright © All Rights Reserved