Föreningen


Föreningen för beridet bågskytte


Sveriges Beridna Bågskyttar, med förkortning SBB, är en ideell rikstäckande förening

för beridet bågskytte.

Internationellt kallas beridet bågskytte för Mounted Archery (MA) eller Horseback Archery (HBA).


SBB  är anslutet till Svenska bågskytteförbundet.

Föreningens organisationsnummer är 802461-4771

Föreningens stadgar

 Föreningens ändamålsparagraf

Sveriges Beridna Bågskyttar (SBB) är en ideell förening. Föreningen är en sammanslutning för av beridet bågskytte intresserade med ändamål att:

-Främja sporten, samt särskild målsättning att knyta samman ett nätverk mellan andra föreningar, sällskap, utövare, instruktörer, arrangörer, sponsorer etc.

-Föreningen ska också stödja nationella arrangemang genom att bidra med kunskap, nätverk samt eventuellt med utrustning och ekonomiskt stöd.

-Vidare ska föreningen verka för att knyta samman internationella kontakter med Sverige för att få arrangera träffar, tävlingar och kurser samt ge föreningens medlemmar möjlighet att representera Sverige under internationella tävlingar och andra arrangemang.


Ditt medlemskap ger dig rabatter hos de företag som sponsrar föreningen. Vilka de är hittar du under fliken ”länkar” här på hemsidan.


Sveriges Beridna Bågskyttar

BG:  523-3762

Swish: 123 676 4880Vi tackar för ditt intresse för beridet bågskytte och ditt bidrag till föreningens verksamhet.

SBB är medlem i:

Copyright © All Rights Reserved