Föreningen

 

Medlemskap

 

Ditt medlemskap ger dig rabatter hos de företag som sponsrar föreningen. Vilka de är hittar du under fliken ”länkar” här på hemsidan.

 

OBS! Vi vill upplysa dig om att när du blir medlem i föreningen godkänner du att dina uppgifter (namn, e-post och ev. telefonnummer) kan lämnas ut till andra medlemmar i föreningen som söker kontakt, t.ex. en träningskompis i närheten.

 

För att bli medlem fyller du i Kontakt formuläret här nedan och bifogar i meddelandet:

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Samtidigt betalar du årsavgiften på 200 kr till bankgiro eller swish:

 

Sveriges Beridna Bågskyttar

BG: 523-3762

Swish: 123 676 4880

När du betalar din avgift var noga med att märka insättningen med ditt namn!

 

Vill du köpa våra snygga förenings t-shirts kan du också använda vårt kontaktformulär, meddela storlek och sätt in 120 kr

Är du inte medlem och ändå vill köpa en t-shirt kostar den istället 150Kr

 

Man kan också var stödjande medlem till föreningen med valfri summa!

 

Vi tackar för ditt intresse för beridet bågskytte och ditt bidrag till föreningens verksamhet!

 

Föreningen

 

Sveriges Beridna Bågskyttar, med förkortning SBB, är en ideell förening och den svenska riksorganisationen

för beridet bågskytte, internationellt känt som Mounted Archery (MA) eller Horseback Archery (HBA).

 

Den 29 januari 2011 valdes en interimistisk styrelse och den 18 februari 2012 hölls det första årsmötet,

där styrelse och övriga funktionärer valdes. På mötet antogs även föreningens nya stadgar.

 

Vi ingår i Svenska bågskytteförbundet

 

 

Föreningens ändamålsparagraf

Sveriges Beridna Bågskyttar (SBB) är en ideell förening. Föreningen är en sammanslutning för av beridet bågskytte intresserade med ändamål att:

-Främja sporten, samt särskild målsättning att knyta samman ett nätverk mellan andra föreningar, sällskap, utövare, instruktörer, arrangörer,

sponsorer etc.

-Föreningen ska också stödja nationella arrangemang genom att bidra med kunskap, nätverk samt eventuellt med utrustning och

ekonomiskt stöd.

-Vidare ska föreningen verka för att knyta samman internationella kontakter med Sverige för att få arrangera träffar, tävlingar

och kurser samt ge föreningens medlemmar möjlighet att representera Sverige under internationella tävlingar och andra arrangemang.

Föreningens organisationsnummer är 802461-4771.

Vill du komma i kontakt med oss vänder du dig till någon i styrelsen!

 
 
 

SBB är medlem i:

Copyright © All Rights Reserved