Styrelsen

Styrelsen 2017

 

Ordförande:

Anders Wredendal

 

 

Kassör:

Ann-Sofie Wredendahl

ann-sofie@mountedarchery.se

 

Ledamot:

Håkan N Lönnar

hakan@mountedarchery.se

Valberedning:

Linda Ahrnborg

Valberedning:

Helena Kardefeldt

 

 

Vice Ordförande:

Emil Eriksson

emil@mountedarchery.se

 

Sekreterare:

Sabrina Pritchard

 

 

Suppleant:

Jan Strömberg

 

Valberedning:

Risto Paloneva

Kontakta oss på:

 

info@mountedarchery.se

Copyright © All Rights Reserved