Förenings information

FÖRENININGEN SVEIRGES BERIDNA BÅGSKYTTAR


VILKA ÄR NI?
Sveriges Beridna Bågskyttar, med förkortning SBB, är en ideell rikstäckande förening för beridet bågskytte.


VAD KALLAS SPORTEN INTERNATIONELLT?

Internationellt kallas beridet bågskytte för Mounted Archery (MA) eller Horseback Archery (HBA).ÄR SVERIGES BERIDNA BÅGSKYTAR ANSLUTEN TILL NÅGOT FÖRBUNDS

SSB  är anslutet till Svenska bågskytteförbundet.


VAD HAR NI FÖR ORGANISATIONSNUMMER?

Föreningens organisationsnummer är 802461-4771


HUR SER SVERIGES BERIDNA BÅGSKYTTARS STADGAR UT?
Föreningens stadgar

 

VAD ÄR FÖRENINGENS ÄNDAMÅL?

Sveriges Beridna Bågskyttar (SBB) är en ideell förening. Föreningen är en sammanslutning för av beridet bågskytte intresserade med ändamål att:

  1. Främja sporten, samt särskild målsättning att knyta samman ett nätverk mellan andra föreningar, sällskap, utövare, instruktörer, arrangörer, sponsorer etc.

  2. Föreningen ska också stödja nationella arrangemang genom att bidra med kunskap, nätverk samt eventuellt med utrustning och ekonomiskt stöd.

  3. Vidare ska föreningen verka för att knyta samman internationella kontakter med Sverige för att få arrangera träffar, tävlingar och kurser samt ge föreningens medlemmar möjlighet att representera Sverige under internationella tävlingar och andra arrangemang.