Medlemskap

VILL DU BLI MEDLEM I SVERIGES BERIDNA BÅGSKYTTAR?

BANK-GIRO523-3762

SWISH


123 676 4880


För att bli medlem fyller du i kontaktformuläret här nedan samt betalar årsavgiften till BG eller swish.

Vid förnyelse av medlemskap räcker det att betala in årsavgiften till BG eller Swish.

Märk insättningen med ditt namn och telefonnummer.                                                                                        Årsavgifter

                                                                    Medlemskap:                200 SEK/år

                                                                    Tävlingslicens: Senior  280 SEK/år

                                                                    Tävlingslicens: Junior  180 SEK/år

                                                       
                                                          Licenserna betalas utöver ordinarie Medlemskap

Licensfrågorna hittar du här

 
 
 
 
 
 
 


Vill du köpa föreningens T-shirt med logga?
Använd kontaktformuläret ovan och ange storlek (S eller L) i meddelandefältet.


120 SEK för medlem

150 SEK för dig som inte är medlem

 
Det är även möjligt att vara stödjande medlem till föreningen med valfri summa.

 

För att tex hitta andra att träna tillsammans med så vill vi upplysa om att du kan få frågan om det är okej att lämna ditt namn, telefonnummer eller mail till andra medlemmar.

 
Vi tackar för ditt intresse för beridet bågskytte och ditt bidrag till föreningens verksamhet.


ORDFÖRANDE


Emil Wennstig Eriksson


VICE ORDÖFRANDE


Viktora Israelsson


KASSÖR


Fredrik Forsgren


SUPPLEANT


Hasse Keravou


SEKRETERARE


Terese NIlsen


LEDAMOT


Leif Wallerström