Licensfrågor

VILL DU TÄVLA FÖR SVERIGES BERIDNA BÅGSKYTTAR?

BANK-GIRO523-3762

SWISH


123 676 4880


TÄVLINGSLICENS

Anslutningen till Svenska Bågskytteförbundet innebär att vi ska följa idrottens tävlingslogik med en tävlingslicens. Den ska säkerställa att alla tävlande kan det som krävs för att genomföra en tävling på ett säkert sätt för sig själv, medtävlare, häst och andra.


Maila svaren på nedanstående licensfrågor till info@mountedarchery.se tillsammans med kontaktuppgifter för den som ansöker om tävlingslicens.


Licensavgiften betalas till din klubb som registrerar licensen i IdrottOnline.Licens kostnad 2020

                                                                  Tävlingslicens: Senior  270 SEK/år

                                                                  Tävlingslicens: Junior  170 SEK/år

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDFÖRANDE


Linda Ahrnborg


VICE ORDÖFRANDE


Viktora Israelsson


KASSÖR


Emil Wennstig Eriksson


SUPPLEANT


Hasse Keravou


SEKRETERARE


Terese NIlsen


LEDAMOT


Jan Norell