Hem

Sponsorer:

BERIDET BÅGSKYTTE EN SPORT FÖR ALLA!


BLI MEDLEM REDAN IDAG!

Sveriges Beridna Bågskyttar är en rikstäckande ideell förening som finns till för alla i Sverige som utövar sporten eller som vill prova på beridet bågskytte. Hos oss är du välkommen ung som gammal. Vårat mål är att finnas som ett stöd för våra medlemmar som inte har någon lokal klubb att representera.


Årsmöte 2024-04-17 kl. 20:00 online via Teams.

Anmäl till info@mountedarchery.se 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
 9. Revisorns berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande år och fastställande av dessa
 13. Val på ett år av ordförande för föreningen
 14. Udda år: Val på två år av vice ordförande och kassör samt val på ett år av styrelsesuppleant.
 15. Jämna år: Val på två år av sekreterare och ordinarie ledamot samt val på ett år av styrelsesuppleant
 16. Val på ett år av en revisor med eller utan en revisorssuppleant
 17. Val på ett år av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
 18. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 19. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte
 20. Sammanträdets avslutande

RESULTAT FRÅN TÄVLINGAR 

Alla resultat kan följas live på www.ihaa.eu

KOMMANDE TÄVLINGAR 2024

arrangerade av SBB här nedan.

Fler tävlingar i beridet bågskytte hittar ni på adressen: resultat.bagskytte.se 


Svenska Mästerskapet

Date: 2-4/8 2024
Plats: Viksholmsvägen Norrtälje

Arrangör: SBB

Anmälan:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG10tXneowQa8opEnvKZ0KrSowVjMJ3psM79wcCOVV6q0Bbg/viewform?usp=sf_linkLördag kväll hålls en större middag. Medföljande betalar 150 kr/ person. Barn upp till 7 år äter gratis. Barn 7-16 år betalar 70 kr/person.